FöretagsByggarna köper delar av innehavet i TurnIT Development

TurnIT har träffat avtal med FöretagsByggarna AB om försäljning av delar av innehaven i TurnIT Development för 1 (en) krona. Avtalet innebär även rätt till framtida vinstdelning innebärande att TurnIT erhåller 30 % av FöretagsByggarnas framtida intäkter vid försäljningen av innehaven. Försäljningen sker med ekonomisk verkan från och med den 31 december, 2001.

Affären omfattar TurnIT Developments andelar i CanalABC, DCM, Mitt-Liv.nu, Minimax Data, Rabattkupong Sverige och X-Obi. Bolagen har påverkat TurnITs rörelseresultat negativt med drygt 200 tkr under 2001.

Försäljningen är ett led i förverkligandet av TurnITs nya strategi som innebär en renodling av verksamheten.

TurnIT är en av Sveriges större börsnoterade IT-koncerner på OM Stockholmsbörsens O-lista. TurnITs affärsidé är att förädla och utveckla framgångsrika IT-relaterade bolag runt TurnITs affärsområden. Verksamheten är indelad i två affärsområden; TurnIT Distribution och TurnIT Programvara/Konsulting, samt en enhet för finansiella placeringar. Bolaget grundades 1996. Mer information finns på: www.turnit.se

För mer information kontakta
- Bertil Sahlberg, VD TurnIT Development, Tel: 08-545 877 34, Mobil: 0708-65 26 48,
bertil.sahlberg@turnit.se
- Kent Karlsson, VD, TurnIT AB, Tel: 08-545 877 30, Mobil: 0702-39 78 97,
kent.karlsson@turnit.se
- Christina Hillesöy, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 45, Mobil: 0709-65 02 98,
christina.hillesoy@turnit.se

 Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned: